Üdvözöljük a Szív Óvoda honlapján !

SZERETETTEL VÁRJUK ÚJ ÓVODÁSAINKAT
2018. AUGUSZTUS 30-ÁN DÉLELŐTT 9 ÉS 11 ÓRA KÖZÖTT ISMERKEDÉSRE, KÖZÖS JÁTÉKRA!

Nóri néni és Kinga néni


A SZEPTEMBERRE történő étkezésbefizetés időpontja:
  • 2018. augusztus 21. kedd, 07:00–17:30 óráig
  • 2018. augusztus 22. szerda 07:00–16:00 óra között, az emeleti irodában.


TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODAI ÉTKEZÉSRŐL – 2018/19-ES NEVELÉSI ÉV

Az ingyenes étkezés igényléséhez nyilatkozat kitöltése szükséges, amit a befizetési napokon tehetnek meg az újonnan beiratkozott gyermekek szülei. A szülőnek a nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy mely jogcímen kéri az ingyenes gyermekétkeztetést. A nyilatkozat birtokában tudjuk az ingyenes étkezést biztosítani szeptember 1-jétől a gyermekeknek, ezért kérjük, hogy a befizetési időpontokban feltétlenül keressék fel az óvodát.

A 2015. évi LXIII. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása értelmében ingyenes étkezésre jogosult az a gyermek, aki:

  1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (kérjük a határozatot behozni)
  2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek (kérjük az erre vonatkozó dokumentumokat behozni),
  3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2018-ban a 119 301 forintot;)
  5. nevelésbe vették.

  Óvodánk tagja a Zöldóvoda Hálózatnak
Óvodánk tagja a Madárbarát Óvoda Hálózatnak

 www.zoldkoznapok.hu

Kalendárium


Terézváros

            VI.kerület címere
 
Webmaster: Fix Port Solution Kft.