Üdvözöljük a Szív Óvoda honlapján !

A Szív Óvoda és a család kapcsolata, együttműködése.

Valljuk, hogy a nevelésben a család szerepe az elsődleges, melyre építünk, és azt kiegészítve szolgáljuk a gyermek harmonikus fejlődését.

A kapcsolattartás formái:

Befogadás: A szülők az óvodapedagógusokkal közösen segítik a gyermekek beilleszkedését az óvoda életébe.

Családlátogatás: Fontos feladatunk annak feltérképezése, hogy a család és az óvoda nevelési elképzelései és nevelési módszerei megegyeznek-e. Meg kell keresnünk a lehetőséget az egységes nevelésre, melyben segít a gyermek és a család megismerése.

Szülői értekezlet: Tájékoztatjuk a szülőket a gyermekcsoport fejlődéséről. A nevelést érintő témákban előadásokat szervezünk, logopédus, gyermekorvos, pszichológus segítségével.

Összevont szülői értekezlet: Tájékoztatót adunk a szülőknek az óvoda pedagógiai munkájáról. Rendszeresen beszámolunk a minőségfejlesztési csoport működéséről, a sikerekről és a feladatokról.

Az éves programnak megfelelően előadókat hívunk meg a családok szemléletformálásának segítésére.

Nyílt napok: Megismertetjük a szülőket a korszerű nevelési eljárásokkal, ízelítőt kaphatnak az óvoda életéből. Együtt játszhatnak és tevékenykedhetnek gyermekeikkel.

Fogadó órák: Reálisan tájékoztatjuk a szülőket gyermekük fejlődéséről, megbeszéljük a következő időszak nevelési feladatait. Valamennyi tanköteles korú gyermek szüleivel egyéni beszélgetést kezdeményezünk.

Közös programok szervezése: Különféle rendezvényeket szervezünk, ezáltal is erősítve a család és az óvoda kapcsolatát.

A családok tájékoztatásának formái

Zöld fal:

 • Környezetünk állapotára vonatkozó adatok
 • Publikációk, könyvek jegyzéke
 • Felhívások környezetvédelmi akciókra
 • Egészségnevelési és életmóddal kapcsolatos tanácsok
 • Tájékoztatás a csoportokban folyó környezeti jellegű tevékenységekről
 • Naprakész honlappal biztosítjuk a pontos tájékoztatást
 • Folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket a "Zöld óvoda" - val kapcsolatos tevékenységekről

Szülők híradója:

 • Az óvodai élettel kapcsolatos információk, tudnivalók, kérések
 • Információs tasak a szülőknek- mit várnak az óvodától
 • A beiskolázási időszakban, csak informális segítséget adunk a szülőknek, az iskolaválasztással kapcsolatban

Email:

 • csoporton belüli e-mailben való tájékoztatás

Közös programok a szülőkkel.A leendő gyermekeknek és szüleiknek lehetőséget adunk az óvoda megismeréséhez, nyílt nap szervezésével.

Rendszeres óvodapszichológusi fogadóórát szervezünk. Előadásokon, beszélgetéseken adunk lehetőséget a nevelési gondok megoldásához.

Az óvodapedagógusok feladata

 • A családok hagyományainak, szokásaiknak, nevelési elvének, elvárásainak, értékrendjének megismerése, a célkitűzések egyeztetése
 • A családok megnyerése a Szív Óvoda nevelési célkitűzéseinek elfogadásához, megvalósításához
 • Lehetőséget adni a szülőknek az aktív párbeszédre

  Óvodánk tagja az Örökös Zöldóvoda Hálózatnak
Óvodánk tagja a Madárbarát Óvoda Hálózatnak

 www.zoldkoznapok.hu

Kalendárium


Terézváros

            VI.kerület címere
 
Webmaster: Fix Port Solution Kft.