Üdvözöljük a Szív Óvoda honlapján !

BEMUTATKOZIK A SZÍV ÓVODA

Hivatalos adatok
Terézvárosi Önkormányzat Szív Óvoda
OM 034348
1063 Budapest, Szív utca 6.
Szakácsné Nagy Zsuzsanna óvodavezető
Telefon: 0613228628
szivovoda@szivovoda.hu
www.szivovoda.hu

Óvodánk hétfőtől – péntekig reggel 6 óra és este 18 óra között tart nyitva.

Hátsó udvari szökőkút
Intézményünk belvárosi, bérházas környezetben található. A kapun belépve, „oázis” várja a gyerekeket sok-sok zölddel, virággal, hatalmas fákkal, kerti tavacskával. Első udvarunkon biztosítunk helyet a jó idő beköszöntével a kézműves tevékenységekhez. A hátsó játszórészen természetes, az uniós szabványoknak megfelelő fajátékok között biztosítjuk a mindennapos levegőzést, szabad mozgást, játékot. Kiemelten fontosnak tartjuk a megfelelő mennyiségű és minőségű levegőzést és mozgást. Mindennapjainkba természetesen épül be a tornaszoba használata, sokféle, célzott mozgásfejlesztést elősegítő tornaszerrel.. Öt csoportszobánk igényesen berendezettek, jól felszereltek. Óvodapedagógusaink folyamatosan gondoskodnak arról, hogy a gyerekekkel közösen esztétikussá, otthonossá tegyék környezetüket. Játékaink korszerűek, sokszínűek, változatosak, alkalmazkodnak gyermekeink életkori sajátosságaihoz.

Kézműves munkák
A Szív Óvoda Pedagógiai Programja, az „Élet-program” gyermekközpontú, “befogadó” szellemiséget tükröz. Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek más és más, ezért a fejlesztésükre irányuló pedagógiai eljárásoknak alkalmazkodniuk kell az egyéni fejlettséghez, a fejlődés üteméhez és sajátosságaihoz. A tehetségígéretek kibontakoztatása a csoportokban és a tehetségműhelyekben történik meg. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését külső szakemberek is segítik. Célunk a nevelés során, a kreativitás, a pozitív gondolkodás kialakítása, a gyermek optimális személyiségfejlődésének biztosítása annak érdekében, hogy megfelelően szocializált legyen a közösségi élethez. Programunk szellemiségének megfelelően fontos jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a népi kultúrát, a néphagyományokat a gyerekek tiszta forrásból ismerjék meg,ezáltal is mélyítve magyarságtudatukat, a más nemzetiségű gyerekekkel pedig megismertetjük hagyományainkat, szokásainkat.

Nevelésünk sajátosságai: Környezettudatosság, ökológiai szemléletformálás, társadalmi és a természeti környezetünk befogadása, egészséges test és egészséges lélek

A nevelésünk sajátosságait szolgáló tevékenységeink: a természet jeles napjainak megünneplése, társadalmi világnapok és nemzeti ünnepeink megünneplése, vizsgálódások, kísérletek, nyári egyhetes táborozás Dunabogdányban, kirándulások, séták.
Tagjai vagyunk a Magyar Madártani Egyesületnek és 2016-ban szeptemberében elnyertük az Örökös Zöld Óvoda címet.

Saját hagyományaink, ünnepeink legnagyobb jelentősége és feladata az óvoda és a család kapcsolatának mélyítése:

  • családi sportnap, nyílt napok
  • adventi kézműves délután a szülőkkel,
  • „Kikelet a Szív Óvodában” (tavaszi Szív Óvoda - napok), nyílt nap a leendő óvodásoknak
  • iskolába készülődő gyermekek búcsúztatása – szülők részvételével - kerti ünnepség keretében,
  • anyák napja


Szakácsné Nagy Zsuzsanna óvodavezető és a Szív Óvoda kollektívája

  Óvodánk tagja a Zöldóvoda Hálózatnak
Óvodánk tagja a Madárbarát Óvoda Hálózatnak

 www.zoldkoznapok.hu

Kalendárium


Terézváros

            VI.kerület címere
 
Webmaster: Fix Port Solution Kft.